صفحه اصلی

[ux_banner height=”427px” height__sm=”100px” height__md=”247px” bg=”47557″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.02)” bg_pos=”70% 53%” link=”https://gisplus.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-gis-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/” target=”_blank”]

[/ux_banner]

[section bg_color=”rgb(238, 239, 241)”]

[title style=”center” text=”دنبال یادگیری و پیشرفت در چه زمینه ای هستید؟” tag_name=”h2″]

[gap height=”0px”]

[row col_style=”solid” padding=”20px 20px 20px 20px”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”45964″ img_width=”97″ pos=”center” link=”https://gisplus.ir/gis1/” target=”_blank”]

آشنایی با GIS

اگر با GIS آشنا نیستید و دقیقا نمی دانید که چه چیزی هست و به چه دردی می خورد ما در این بخش با ساده ترین زبان ممکن آن را به شما می آموزیم.…… 

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”45968″ img_width=”129″ pos=”center” link=”http://gisplus.ir/webgis1/” target=”_blank”]

آشنایی با WebGIS

برای یادگیری وب GIS و دسترسی به آموزش های آن وارد این قسمت شوید..… 

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[gap height=”5px”]

[featured_box img=”46950″ img_width=”76″ pos=”center” link=”http://gisplus.ir/mobilegis1-4/” target=”_blank”]

آشنایی با MobileGIS

برای دسترسی به آموزش های موبایل GIS و یادگیری آن وارد این بخش شوید.… 

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[gap height=”5px”]

[featured_box img=”47262″ img_width=”114″ pos=”center” link=”#” target=”_blank”]

برنامه نویسی GIS

برای یادگیری برنامه نویسی GIS و آشنا شدن با نحوه تولید سامانه های مکان محور، وارد این بخش شوید… 

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”47267″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.45)” parallax=”10″ padding=”17px”]

[row style=”small” padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[gap height=”68px” height__sm=”9px”]

GISPlusTV

استفاده از داده های مکانی و GIS

در سازمان ها در رکود اقتصادی

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”مشاهده این قسمت” size=”large” link=”http://gisplus.ir/2020/05/04/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-gis-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82/” target=”_blank”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”همه قسمت ها” style=”outline” size=”large” link=”http://gisplus.ir/category/gisplustv/page/2/” target=”_blank”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[gap]

[gap]

[ux_image id=”47181″ width__sm=”62″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(238, 239, 241)”]

[title style=”center” text=”آخرین مطالب” tag_name=”h2″]

[row padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”push” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ posts=”1″ title_size=”large” excerpt_length=”24″ image_height=”90%” image_width=”90″ image_size=”original” text_padding=”13px 13px 19px 12px”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”push” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ posts=”1″ offset=”1″ image_height=”90%” image_width=”90″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”push” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ posts=”1″ offset=”2″ excerpt_length=”17″ image_height=”90%” image_width=”90″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”-21px 0px -50px 0px” align=”center”]

صدها نوشته آموزشی دیگر در انتظار شماست

[button text=”همه مطالب” size=”large” link=”http://gisplus.ir/category/blog/” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(238, 239, 241)” mask=”angled-right-large”]

[row width=”full-width”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ margin=”37px 0px -45px 0px” align=”center”]

[ux_image id=”46610″ image_size=”original” width=”72″ width__sm=”57″ parallax=”-1″ link=”https://gisplus.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-gis/” target=”_blank”]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ margin=”45px 0px 46px 0px” align=”left”]

[gap height=”0px”]

[ux_image id=”46609″ image_size=”original” width=”89″ width__sm=”100″ margin=”0px 0px 3px 0px” lightbox=”true” caption=”true” lightbox_caption=”true” link=”https://gisplus.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-gis-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/” target=”_blank” class=”im”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”61px” class=”info-cards-chess-box”]

[title style=”center” text=”دنبال چه چیزی هستید ؟” tag_name=”h2″ margin_top=”-47px” margin_bottom=”85px”]

[row label=”Box 3″ style=”collapse” v_align=”middle” padding=”0px 0px 11px 0px”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ force_first=”small”]

[ux_image_box style=”label” img=”47139″ image_height=”63%” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” image_hover=”zoom” link=”#” text_bg=”rgba(107, 150, 105, 0.73)” text_color=”dark” text_padding=”39px 37px 30px 35px”]

  درامد از GIS  

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 0px 0px 0px”]

[row_inner h_align=”center”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”10″ padding=”0px 0px 0px 0px” align=”center”]

اگر به دنبال کسب درآمد از بازار کار GIS هستید ما به شما کمک می کنیم که با مهارت های مورد نیاز بازار کار GIS در ایران و جهان آشنا شوید و بدانید در مهارتی قوی شوید تا دیگران حاضر باشند برای کاری که شما می کنید، پول پرداخت کنند.

[button text=”می خواهم بیشتر بدانم” size=”large” link=”http://gisplus.ir/2020/04/16/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-gis-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%9f/” target=”_blank”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row label=”Box 2″ style=”collapse” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 0px 0px 0px”]

[row_inner h_align=”center”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”10″ align=”center”]

تخصص اصلی ما سامانه های اطلاعات مکانی و فناوری های نوین وب GIS و موبایل GIS می باشد. تیم ما بیش از یک دهه تجربه در زمینه طراحی و تولید سامانه های مکان مبنا در سازمان های بزرگ کشور را دارد و می توانیم به شما در زمینه GIS، Web GIS و Mobile GIS کمک کنیم.

[button text=”درخواست مشاوره” color=”secondary” size=”large” link=”https://gisplus.ir/consultation/” target=”_blank”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ force_first=”small”]

[ux_image_box style=”label” img=”47140″ image_height=”63%” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” image_hover=”zoom” link=”#” text_bg=”rgba(183, 146, 0, 0.51)” text_color=”dark” text_padding=”39px 37px 30px 35px”]

  مشاور GIS  

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”Box 3″ style=”collapse” v_align=”middle” padding=”0px 0px 11px 0px”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”label” img=”47141″ image_height=”63%” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” image_hover=”zoom” link=”#” text_bg=”rgba(72, 157, 166, 0.45)” text_color=”dark” text_padding=”39px 37px 30px 35px”]

اجرای پروژه GIS

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 0px 0px 0px”]

[row_inner h_align=”center”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”10″ align=”center”]

ما در اجرای سامانه های GIS به سازمان های زیادی کمک کرده ایم. اگر می خواهید یک سامانه GIS را پیاده سازی کنید، ما می توانیم در عملیاتی کردن GIS به شما کمک کنیم. ما کارمان را از بررسی دقیق مشکلات شما شروع می کنیم و راهکار مناسب را برای شما اجرا می کنیم و تا بازگشت سرمایه GIS در کنار شما خواهیم بود.

[button text=”پروژه GIS دارم” size=”large” link=”https://gisplus.ir/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-gis/” target=”_blank”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row label=”Box 2″ style=”collapse” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 0px 0px 0px”]

[row_inner h_align=”center”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”10″ span__md=”10″ align=”center”]

دوره های آموزش تخصصی GIS ما به سازمان های کشور کمک کرده تا دانش و مهارت کارشناسان خود را ارتقا دهند و در اجرای پروژه های GIS تعامل حرفه ای تری با مشاوران و پیمانکاران داشته باشند. برگزاری سمینارهای مدیریتی نیز به مدیران سازمان ها کمک کرده تا دید و اشراف لازم نسبت به فناوری های اطلاعات مکانی پیدا کنند.

[button text=”درخواست برگزاری دوره” color=”secondary” link=”gisplus.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C/” target=”_blank”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ force_first=”small”]

[ux_image_box style=”label” img=”47142″ image_height=”63%” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” image_hover=”zoom” link=”#” text_bg=”rgba(155, 129, 46, 0.49)” text_color=”dark” text_padding=”39px 37px 30px 35px”]

  دوره آموزش GIS  

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(238, 239, 241)” mask=”angled”]

[gap]

[title style=”center” text=”پرفروش ترین آموزش ها” tag_name=”h2″]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 50px 0px 50px” margin=”28px 0px 0px 0px” align=”right”]

[ux_image_box style=”none” img=”46618″ text_size=”large” text_bg=”rgb(53, 53, 53)” text_padding=”7px 60px 60px 11px”]

اجرای پروژه GIS

[/ux_image_box]
[button text=”توضیحات بیشتر و خرید” size=”large” padding=”6px 0px 6px 0px” expand=”true” link=”https://gisplus.ir/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86/” target=”_blank”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 50px 0px 50px” margin=”28px 0px 0px 0px”]

[ux_image_box style=”none” img=”46620″ text_size=”large” text_bg=”rgb(53, 53, 53)” text_padding=”7px 30px 28px 11px”]

اجرای پروژه GIS

[/ux_image_box]
[button text=”توضیحات بیشتر و خرید” size=”large” padding=”6px 0px 6px 0px” expand=”true” link=”https://gisplus.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-web-gis/” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[block id=”47193″]

[section bg_color=”rgb(238, 239, 241)” padding=”0px”]

[gap height=”23px”]

[/section]
[block id=”47245″]

[section bg=”46871″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.34)” padding=”0px”]

[row label=”Team Member 1″ style=”large” v_align=”middle” h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span=”4″ span__sm=”10″ span__md=”5″ padding=”0px 20px 32px 0px” margin=”52px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(42, 71, 112)”]

[row_inner style=”collapse”]

[col_inner span__sm=”12″ margin=”-20px 0px 0px -20px”]

[ux_image id=”47231″ width=”84″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”5″ margin=”0px 0px 40px 0px” align=”center”]

[gap]

[gap height=”72px”]

درباره منصور ادیبی

[gap height=”10px”]

من منصور ادیبی، مشاور GIS، بنیان گذار آکادمی GISPlus و مدیرعامل شرکت بهین رایانش آزاد هستم. از سال ۱۳۸۷ در حال فعالیت در زمینه GIS و تکنولوژی های نوین آن هستم. رسالت من، کمک به سازمان ها، کسب و کارها و جامعه با استفاده از فناوری اطلاعات مکانی است.

[button text=”آشنایی بیشتر” color=”secondary” size=”large” link=”https://gisplus.ir/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-gis/” target=”_blank”]

[follow style=”small” facebook=”#” instagram=”#” twitter=”#” linkedin=”#”]

[/col]

[/row]

[/section]
[block id=”47252″]

[gap]

[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

آشنایی با GISPlus

[gap height=”10px”]

آکادمی GISPlus با ۱۳ سال سابقه، به سازمان‏ها و جامعه کمک می کند تا با استفاده از GIS و فناوری های نوین، هزینه های خود را کاهش و بهره‏ وری را افزایش دهند.

[gap height=”17px”]

[button text=”درباره ما بیشتر بدانید” link=”http://gisplus.ir/about-2/” target=”_blank”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

چند آموزش GIS کلیدی

[gap height=”10px”]

GIS چیست ؟

WebGIS چیست ؟

Mobile GIS چیست ؟

[row_inner style=”collapse” width=”full-width”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”47358″ width=”81″ width__sm=”41″ link=”https://www.instagram.com/gisplus.ir/” target=”_blank”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”47359″ width=”77″ width__sm=”37″ link=”https://telegram.me/GISPlus” target=”_blank”]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”8″ align=”center”]

۱۸۰۸ ۰۳۴ ۰۹۰۳

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”4″ align=”left”]

[ux_image id=”46843″ width=”55″ width__sm=”50″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

اطلاع از آموزش ها و محصولات

[gap height=”10px”]

برای اطلاع از جدیدترین دوره‌ها کارگاه‌ها و محصولات آموزشی وفروش‌های ویژه و سامانه های مکانی،همین الان ایمیل‌تان را وارد کنید تا به شما خبر بدهیم

[gap height=”1px”]

[block id=”46847″]

[/col]

[/row]

[/section]